REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Dorota Kalinowska Art is Love z 10.04.2018 r.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Dorotę Kalinowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Studio Projektowe CRESCA Dorota Kalinowska z siedzibą w Rzeszowie, NIP: 8131688449, REGON 180326940 za pośrednictwem sklepu internetowego www.dorotakalinowska.pl (zwanego dalej: „Sprzedającym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Dorotę Kalinowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Studio Projektowe CRESCA Dorota Kalinowska z siedzibą w Rzeszowie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

Najważniejsze punkty regulaminu:

I. Wszystkie podane w sklepie ceny zawierają podatek VAT.

II . Zamówienia w sklepie można składać poprzez sklep internetowy lub poprzez formularz kontaktowy na stronie kontaktu.

III. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie wymaganych w formularzu danych oraz numeru telefonu umożliwiającego ewentualną weryfikację rzetelności złożonego zamówienia.

IV. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Kuriera.
Dowód zakupu jest dołączany do przesyłki.

V. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następującej formie: przelewem - przedpłatą, za pobraniem przy odbiorze przesyłki oraz drogą elektroniczną poprzez Przelewy24.pl (DialCom).

VI. Dorota Kalinowska Art is Love jest serwisem realizacji na zamówienie.

VII. Zwracając obrazy ręcznie malowane należy je zabezpieczyć podwójną warstwą kartonu oraz nadać z opcją OSTROŻNIE (!)

VIII. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

Pełna treść regulaminu:

Strony

1. Właścicielem serwisu jest firma Studio Projektowe CRESCA Dorota Kalinowska (sklep funkcjonuje pod nazwą handlową Dorota Kalinowska Art is Love) zwany w dalszej części Regulaminu Sprzedającym.

2. Kupujący przez serwis Dorota Kalinowska Art is Lovezwany w dalszej części Regulaminu Nabywcą.

3. Dorota Kalinowska Art is Love serwis internetowy indywidualnej produkcji na zamówienie różnych dekoracji wnętrz oraz mebli.

§ 1 Informacje ogólne

1. Świadczenie usług produkcji na zamówienie poprzez nasz serwis internetowy Dorota Kalinowska Art is Love odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu Dorota Kalinowska Art is Love. Każdy Nabywca zobowiązany jest, wraz z podjęciem czynności zmierzających do złożenia zamówienia, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Przed złożeniem zamówienia w serwisie Dorota Kalinowska Art is Love należy zapoznać się z poniższym Regulaminem. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jednoznaczne jest z potwierdzeniem, że Nabywca zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4. Poniższe postanowienia Regulaminu zastępują wszelkie ustnie lub pisemnie uprzednio ustalane warunki dostaw, płatności, gwarancji i odpowiedzialności Sprzedającego, chyba że zawarto z Nabywcą odrębną umowę obejmującą swym przedmiotem usługę świadczoną w ramach serwisu Dorota Kalinowska Art is Love.

5. Nabywca zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (nazwisko, miejsce zamieszkania itd.) danych. W przypadku podania fałszywych danych, Nabywca ponosi odpowiedzialność za wynikłe
z tego faktu szkody.

§ 2 Zawarcie umowy

1. Przedstawione przez Sprzedającego produkty nie są ofertą sprzedaży, a jedynie zaproszeniem Nabywcy do zawarcia umowy sprzedaży. Zamówienie Nabywca może składać poprzez przygotowany przez Dorota Kalinowska Art is Love internetowy system konfiguracji wyrobów i obsługi zamówień dostępny online.

2. Każdy zamówiony produkt może zostać wcześniej skonfigurowany przez nabywcę poprzez kontakt drogą elektroniczną  pod adresem mailowym kontakt@dorotakalinowska.pl  lub nabywca może skorzystać z sugerowanej (wymiary podane przy produkcie nie oznaczają produkcji taśmowej danego produktu) gotowej propozycji dostępnej na stronie produktu w serwisie Dorota Kalinowska Art is Love w obydwu przypadkach zamówienie traktowane jest jako indywidualne, gdyż realizowane zostaje dopiero po złożeniu zamówienia. Wszelkie sugerowane parametry produktu jak rozmiar, kolor itp. podane na stronie mają charakter propozycji zamówienia. Kiedy nabywca nie wprowadza żadnych zmian, zamówienie realizowane jest wg sugerowanej propozycji podanej w opisie produktu.

3. Umowa między Sprzedającym, a Nabywcą zostaje zwarta w momencie zmiany statusu zamówienia z „Oczekuje na wpłatę” i „Zapłacone – przygotowanie do realizacji” na „W realizacji”, zaś potwierdzenie złożenia zamówienia stanowi jedynie informację o wpłynięciu zamówienia do Sprzedającego.

4. Zmiany statusu zamówienia będą wysyłane na e-mail podany podczas procesu składania zamówienia.

5. Oferowane w ramach serwisu Dorota Kalinowska Art is Love produkty wytwarzane są na podstawie indywidualnie konfigurowanych przez Nabywcę zamówień i/lub wg sugerowanych parametrów podanych w opisie produktu.

6. Każdy zamówiony artykuł może być konfigurowany w serwisie Dorota Kalinowska Art is Love przez Nabywcę za pomocą kontaktu pisemną drogą elektroniczną. Nabywca powinien zapoznać się z wszystkimi dostępnymi opcjami konfiguracji lub wziąć pod uwagę sugerowaną propozycję. Cena podana przy produkcie dotyczy tylko sugerowanej konfiguracji parametrów podanej w opisie produktu, każda inna konfiguracja podlega nowej wycenie.

7. Zamówienia składane przez Nabywcę przyjmowane są wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących warunków i cen.

8. Do wystawienia faktury VAT wiążąca jest cena obowiązująca w chwili złożenia zamówienia przez Nabywcę.

9. Wszystkie podane w serwisie Dorota Kalinowska Art is Love ceny uwzględniają: wynagrodzenie za korzystanie z praw autorskich wykorzystanych podczas konfiguracji zdjęć bądź grafik oraz podatek VAT. Osobno podawany jest koszt wysyłki.

10. Dane dotyczące zamówienia udostępniane są Nabywcy w potwierdzeniu otrzymanym drogą elektroniczną.

11. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty pełnej kwoty zamówienia na rachunku bankowym Sprzedającego.

12. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie dłuższym niż 30 dni od złożenia zamówienia może ono zostać anulowane w systemie zamówień  Dorota Kalinowska Art is Love

§ 3 Płatność

1. Płatności za towary powinny być dokonywane w formie :

a. przedpłaty na rachunek:

mBank 

nr 69 1140 2004 0000 3102 7756 3602 

b. Kurier płatność online Przelewy24 (DialCom).
W przypadku wyboru formy płatności Przelewy 24 płatność obsługiwana jest przez operatora – DialCom24 Sp. z o.o. , ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.

c. Kurier- płatność za pobraniem - przy odbiorze do rąk kuriera w przypadku wysyłki za pobraniem

2. Inne, nie wymienione w ust. 1 formy płatności nie są akceptowane, z tym zastrzeżeniem, iż Sprzedający zastrzega sobie prawo w poszczególnych przypadkach do akceptacji lub odmowy przyjęcia pewnych form płatności.

§ 4 Dostawa

1. Dostawa następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowym cenami kalkulowanego wyrobu oraz kosztami transportu z zastrzeżeniem wyceny indywidualnej kosztu transportu dla wybranych produktów (patrz § 2 ust. 9 Regulaminu). W przypadku, gdy Nabywca życzy sobie specjalnego rodzaju opakowania bądź przesyłki, z którym związane są wyższe koszty realizacji, zobowiązuje się on do poniesienia dodatkowych kosztów.

2. 
Zamówienia realizowane są w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Przy zamówieniu złożonym w dniu roboczym do godziny 11.00, pierwszym dniem realizacji zamówienia,  jest następny dzień roboczy.

Przy zamówieniu złożonym w soboty, niedziele i święta- pierwszym dniem realizacji zamówienia jest najbliższy dzień roboczy.

Jeśli nie jest to możliwe, wysyłana jest odpowiednia informacja na podany adres e-mail.

3. Zryczałtowane koszty przesyłki obliczane są za każdy zamówiony wyrób zgodnie z kalkulatorem cen umieszczonym na stronie Dorota Kalinowska Art is Love. Podane stawki dotyczą wysyłki na terytorium Polski.

4. Wszelkie zamówienia z dostawą poza granice Polski muszą być każdorazowo indywidualnie ustalone ze Sprzedającym.

5. Paczki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.

6. Opakowania na czas transportu oraz wszelkie inne opakowania nie podlegają zwrotowi, wedle wytycznych dotyczących opakowań. Nabywca zobowiązuje się do odpowiedniego usuwania opakowań na własny koszt.

7. Osobisty odbiór towarów jest możliwy w siedzibie Sprzedającego.

8. Przewidywany czas realizacji zamówień to przedział pomiędzy 3 a 10 dni roboczych, który liczony jest od momentu zaksięgowania środków na koncie firmy Dorota Kalinowska Art is Love do dnia nadania wysyłki gotowego wyrobu do firmy kurierskiej. W tym Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu do 14 dni roboczych w przypadku wzmożonej liczby zamówień.

9. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne opóźnienia spowodowane przez firmę kurierską.

10. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia, tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Niektóre zamówienia mogą zostać wysłane indywidualnie, w szczególności zamówienia przekraczające rozmiarem typowe przesyłki kurierskie.

11. Wydłużenie terminu dostawy nie zwalnia Nabywcy od dotrzymania warunków umowy kupna-sprzedaży,
a w szczególności odebrania przesyłki.

12. W przypadku, gdy dostarczenie wyrobu lub grupy wyrobów nie jest możliwe, Sprzedający zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Nabywcy. Jeżeli Nabywca zapłacił już za towar, to pełna wartość jego zamówienia zostanie zwrócona w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od wskazania przez Nabywcę numeru rachunku bankowego.

13. W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającej ustaleniom umowy powstałym z winy Sprzedającego, Nabywca zobowiązuje się do udzielenia nam dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego nie mniej niż 14 dni roboczych.

§ 5 Szkody powstałe w trakcie transportu

1. Jeżeli dostarczone Nabywcy towary posiadają widoczne uszkodzenia istnieje uzasadnione przypuszczenie, że wyrób został uszkodzony należy ten fakt zgłosić spedytorowi/przewoźnikowi w trakcie dostawy i spisać protokół szkody w jego obecności. W uzasadnionych przypadkach należy odmówić przyjęcia takiej przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: sklepy.kreatywne@gmail.com.

2. W przypadku stwierdzenia wad ukrytych Nabywca winien o tym fakcie niezwłocznie poinformować Sprzedającego w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: kontakt@dorotakalinowska.pl 

§ 6 Rękojmia

1. Termin obowiązywania rękojmi wynosi jeden rok i rozpoczyna z dniem, w którym Nabywca otrzymał dany towar.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego.
W przypadku druków na płótnie, plakatów i zdjęć, nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi, jak również odstępstwa wynikające z innego formatu, jakości papieru, materiału i powierzchni nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji.

3. Do wykonania oferowanych przez Sprzedającego wyrobów wykorzystywane są materiały ogólnodostępne w tej branży. W przypadku druków, farb, materiałów, odporności na światło itd. odpowiedzialność obowiązuje wyłącznie
w zakresie przeciętnej trwałości danych wyrobów. Druki nie są wodoodporne bez przeprowadzenia dodatkowego uszlachetnienia.

4. Nabywca zobowiązany jest w przeciągu trzech dni roboczych od momentu otrzymania towaru, zgłosić pisemnie
e-mailem lub pocztą, reklamację dotyczącą wad technicznych produktu lub braku części składowych zamówienia.

5. Nabywca zobowiązany jest, zawsze gdy jest to możliwe, sprawdzić towar niezwłocznie po jego otrzymaniu.
W przypadku stwierdzenia wad, Nabywca powinien je niezwłocznie wskazać. Jeżeli Nabywca nie wskazał wad, towar uważa się za zaakceptowany, chyba, że wada ta nie była widoczna w trakcie sprawdzania towaru. Jeżeli wada pojawi się w późniejszym terminie, należy ją zgłosić niezwłocznie po wykryciu, nie później niż w terminie 3 dni od jej wykrycia, w przeciwnym razie towar uważa się za zaakceptowany. Ustalenia te nie dotyczą sytuacji, kiedy wada została celowo przemilczana, aby uzyskać prawa konsumenckie wystarczy terminowe wysłanie informacji o stwierdzonej wadzie.

6. Przed montażem zakupionego produktu należy dokładnie sprawdzić wszystkie jego parametry oraz jego zgodność
 z zamówieniem (wymiary, ilość brytów, dopasowanie brytów, laminat, jakość grafiki). Wszelkie niezgodności należy zgłosić przed wykonaniem montażu. W przypadku gdy montaż fototapety czy plakatu zostanie rozpoczęty lub wykonany (co oznacza, że produkt nie będzie mógł zostać do nas odesłany w stanie nienaruszonym), możliwość reklamacji wad, które wykryte powinny być przed pracami monterskimi nie przysługuje.

7. Nabywca zgłaszający wadę ma obowiązek na wezwanie Sprzedającego wysłać wadliwy wyrób celem przeprowadzenia procesu reklamacyjnego. Uznaje się, że Sprzedający ma obowiązek zakończyć proces reklamacyjny jak najszybciej w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Zakończenie procesu oznacza określenie stanowiska i jest liczone od momentu dostarczenia towaru. W przypadku nie wywiązania się przez Sprzedającego z podanego terminu uprawnia Nabywcę do rozwiązania umowy i żądania zwrotu zapłaconej kwoty zamówienia.

§ 7 Odstąpienie od umowy kupna

1. Dorota Kalinowska Art is Love jest serwisem w przeważającej części produkcji na zamówienie.

2. Nabywca określa parametry zamówienia – wybiera zdjęcie, materiał, wymiar wydruku oraz ewentualnie wybiera sugerowane opcje parametrów. Produkcja każdego wyrobu realizowana jest od podstaw wg zamówienia Nabywcy. Poza wyjątkami opisanymi w § 4 pkt 11 i § 6 pkt 7 nie ma możliwości odstąpienia od umowy.

3. Zamówiony przez Nabywcę produkt (fototapeta, plakat, naklejka, obraz) jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia, dlatego też zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt.4 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271) prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 7 ust. 1 ww. ustawy ( czyli zwrotu towaru w terminie 10 dni bez podania przyczyny ), definitywnie nie przysługuje.

4. Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy bez konieczności zapłaty odszkodowania w ciągu 7 dni od jej zawarcia w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych, których nie dało się przewidzieć, w tym ingerencji osób trzecich w strukturę strony internetowej powodującą zmianę jej funkcjonalności, parametrów i mechanizmów do składania zamówienia, a także zmian ceny, a bez terminowo w przypadku: - podania przez Nabywcy nieprawdziwych danych, o których stanowi§ 1 pkt 6 - nie legitymowaniem się przez Nabywcę prawami autorskimi do zdjęć i grafiki nadesłanej Sprzedającemu

5. W przypadku odstąpienia od umowy, zrealizowane dotychczas usługi muszą zostać rozliczone i zapłacone zgodnie ze stanem faktycznym na dzień odstąpienia od umowy.

§ 8 Ochrona danych

1. Przekazane do serwisu Dorota Kalinowska Art is Love przez Nabywcę dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

2. Przekazane do serwisu Dorota Kalinowska Art is Love przez Nabywcę dane osobowe, o ile nie będą konieczne do wyjaśnienia, dokonania zmian lub zmiany treści umowy, będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji umowy kupna-sprzedaży,
m. in. do dostawy towarów pod wskazany adres. Wykorzystywanie danych Nabywcy w celach reklamowych, marketingowych, przeprowadzenia badań rynkowych, lub do sporządzania przez Sprzedającego ofert wymaga wyraźnej zgody Nabywcy, który ma możliwość udzielenia zgody przed złożeniem zamówienia, zgoda taka jest udzielana dobrowolnie i oświadczenie takie znaleźć można na naszych stronach internetowych, możliwe jest również
w każdej chwili odstąpienie od udzielonej zgody.

3. Przekazane do serwisu Dorota Kalinowska Art is Love przez Nabywcę dane osobowe, o których mowa w ustępie poprzednim, to dane pozwalające na identyfikację Nabywcy, określające poszczególne terminy oraz zakres danego zamówienia,
a także opisujące usługi produkcji na zamówienie, z których Nabywca skorzystał.

4. Aby uzyskać dodatkowe informacje, odmówić zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz danych Nabywcy, fakt ten należy Sprzedającemu zgłosić pisemnie w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: kontakt@dorotakalinowska.pl

§ 9 Prawa autorskie

1. Sprzedawane w serwisie Dorota Kalinowska Art is Love produkty (dalej dzieła) objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Nabywca lub osoby trzecie nie są upoważnione do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów oferowanych przez Sprzedającego.

2. Każde korzystanie z dzieła i czerpanie z niego dochodu możliwe jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Sprzedającego, która udzielana jest wyłącznie na określony czas i w określonym celu. Z posiadaniem dzieła lub przekazaniem własności nie są – jeżeli nie zostało to ustalone inaczej – związane żadne dodatkowe prawa użytkowania lub czerpania dochodu w świetle ustawy o prawach autorskich, zasada ta dotyczy przede wszystkim oficjalnych wystaw.

3. Pozostawione do wykorzystania dokumenty (zdjęcia, slajdy, teksty i inne) mogą być publikowane wyłącznie za zgodą Sprzedającego wraz z podaniem nazwy Dorota Kalinowska Art is Love

4. W przypadku, gdy Nabywca przekazuje do realizacji produktu własne zdjęcia oświadcza On, iż posiada prawa autorskie do przedmiotowego zdjęcia lub grafiki. Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania od Nabywcy pisemnego potwierdzenia posiadania prawa autorskiego do realizacji. W razie gdy nie zostanie ono przedstawione lub uznane zostanie za mało wiarygodne – istnieje możliwość odmówienia realizacji zamówienia. W takim przypadku zastosowanie mają zapisy podane w § 4 pkt 11. 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych”  (DZ.U.z2006r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.).

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Sądem dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie zapisy Kodeksu Cywilnego.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie  Dorota Kalinowska Art is Love.

4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące konsumentom stosowanie do obowiązujących przepisów prawa.

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia 2018 roku.

REGULAMIN SPRZEDAŻY BONÓW PREZENTOWYCH


I. Warunki ogólne.
1. Wydawcą Bonu Prezentowego (zwanego dalej Wydawcą) jest Dorota Kalinowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Studio Projektowe CRESCA Dorota Kalinowska z siedzibą w Rzeszowie, NIP: 8131688449, REGON 180326940 za pośrednictwem sklepu internetowego www.dorotakalinowska.pl (zwanego dalej: „Sprzedającym”).
2. Każda osoba może zamówić dowolną ilość bonów.
3. Bony mogą zostać wykorzystane tylko do zakupów obrazów w sklepie internetowym www.dorotakalinowska.pl.
4. Wartość Bonów: 950 PLN, 1100 PLN, 1500 PLN, 1800 PLN, VIP (na życzenie większe kwoty).
5. Wartość bonu obejmuje koszty dostawy do jednego miejsca w Polsce. Przesyłka standardowa.
6. Bon można opłacić wyłącznie przelewem. Po zaksięgowaniu wpłaty bon zostanie wysłany pocztą do osoby wskazanej jako odbiorca bonu.
7. Każdy bon posiada termin ważności (1 rok od daty sprzedaży).
8. Termin ważności bonu można przedłużyć jednokrotnie o 2 miesiące po wcześniejszym kontakcie z obsługą sklepu przed wygaśnięciem daty na bonie.
9. Niewykorzystanie bonu prezentowego, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu bonu prezentowego, jest równoznaczne z utratą ważności bonu prezentowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec firmy
z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.
10. Firma nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie bonu.
11. Bony nie podlegają zwrotowi oraz wymianie na gotówkę, w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.
12. Bon można użyć do zamówienia kilku obrazów lecz o kwocie nie mniejszej niż wartość bonu.
13. Zakup bonu prezentowego stanowi potwierdzenie, że kupujący bon prezentowy akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.
14. Kupujący bon prezentowy zobowiązany jest przed przekazaniem bonu prezentowego poinformować osobę, której przekaże bon o warunkach korzystania z bonów prezentowych zawartych z niniejszym Regulaminie.
15. Przyjęcie bonu prezentowego stanowi potwierdzenie, że posiadacz bonu akceptuje warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.
16. Dorota Kalinowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Studio Projektowe CRESCA Dorota Kalinowska z siedzibą w Rzeszowie, NIP: 8131688449, REGON 180326940, właściciel sklepu internetowego www.dorotakalinowska.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego uprzedzenia.

II. Realizacja Bonu Prezentowego
1. Posiadacz Bonu Prezentowego może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Bonu Prezentowego na towary z oferty w sklepie internetowym Wydawcy.
2. Każdy Bon wyposażony jest w unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Wydawcy. Widniejący na Bonie kod jest jednorazowy i można skorzystać z niego tylko jeden raz.
3. Bony Prezentowe muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości, bądź
w wartości wyższej niż wartość bonu. Nadwyżkę można opłacić w sklepie internetowym Wydawcy kartą płatniczą lub przelewem na konto.
4. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Bonu Prezentowego Wydawca nie zwraca różnicy.
5. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia sprzedaży towarów na podstawie bonów prezentowych, które są nieczytelne, zniszczone, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Bon Prezentowy uznawany jest za nieważny, bez prawa klienta do otrzymania bonu zastępczego.
6. Zabrania się odsprzedawania bonów prezentowych osobom trzecim.

 Regulamin sprzedaży bonów prezentowych wchodzi w życie z dniem 22 listopada 2018 roku.


Top