§ 7 Odstąpienie od umowy kupna.

1.Dorota Kalinowska Art is Love
jest serwisem produkcji na zamówienie.

2. Nabywca określa parametry zamówienia – wybiera zdjęcie, materiał, wymiar wydruku oraz ewentualnie wybiera sugerowane opcje parametrów. Produkcja każdego wyrobu realizowana jest od podstaw wg zamówienia Nabywcy. Poza wyjątkami opisanymi w § 4 pkt 11
i § 6 pkt 7 nie ma możliwości odstąpienia od umowy.

3. Zamówiony przez Nabywcę produkt (fototapeta, plakat, naklejka, obraz) jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego
i szczegółowego zamówienia, dlatego też zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt.4 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271) prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 7 ust. 1 ww. ustawy ( czyli zwrotu towaru w terminie 10 dni bez podania przyczyny ), definitywnie nie przysługuje.

4. Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy bez konieczności zapłaty odszkodowania w ciągu 7 dni od jej zawarcia w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych, których nie dało się przewidzieć, w tym ingerencji osób trzecich w strukturę strony internetowej powodującą zmianę jej funkcjonalności, parametrów i mechanizmów do składania zamówienia, a także zmian ceny, a bez terminowo w przypadku: - podania przez Nabywcy nieprawdziwych danych, o których stanowi§ 1 pkt 6 - nie legitymowaniem się przez Nabywcę prawami autorskimi do zdjęć i grafiki nadesłanej Sprzedającemu

5. W przypadku odstąpienia od umowy, zrealizowane dotychczas usługi muszą zostać rozliczone i zapłacone zgodnie ze stanem faktycznym na dzień odstąpienia od umowy.


Top